Järntorgsgatan 12-14

Mitt i centrala Göteborg finner du oss i Moveris lokaler

Centrum för terapi och friskvård http://moveri.info/