Linda Krabbe är leg hälso- och sjukvårdskurator, auktoriserad socionom med över 20 års erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer.

I sitt arbete har Linda sin teoretisk grund hämtad från flertalet vidareutbildningar: KBT steg 1, MBKT- mindfulnessbaserad kognitivterapi, ABFT- anknytningsbaserad familjeterapi, PE- prolonged exposur (traumabehandling), DBT- dialektisk beteendeterapi och senast CFT- compassionfokuserad terapi.

Utifrån lång erfarenhet inom såväl institutionsvård, barn- och ungdomspsykiatri, av att leda föräldra- och ungdomsgrupper samt arbete inom gymnasieskolans elevhälsoteam erbjuds förutom terapier även möjlighet till konsultationer, psykosociala bedömningar, handledning och föräldrastöd.

Compassion i Väst erbjuder även kurser i stresshantering, compassion mind training och mindfulness.